Service

De toegevoegde waarde van Jacobs Reels is meer dan louter produceren en leveren van haspels. Ze koppelt waardevolle diensten aan deze activiteit. Wij zijn overtuigd dat klanten en andere stakeholders belang hebben aan deze diensten. Onze output verschuift daarom reeds jaren naar links in het Service‐Goods Continuum.

Logistiek

U bepaalt de leveringsvoorwaarden. Omdat we de logistiek volledig in eigen beheer hebben, kunnen we flexibel inspelen op uw vraag. Onze huidige klanten krijgen hun haspels reeds naar hun wens: op specifieke palletten, al dan niet ingesnoerd, in waterbestendige zakken, gestapeld op een bepaalde manier, .... Ook een onverwachte verandering van leveringstijdstip of losplaats worden door ons opgevangen.

Levertijden

Uw haspels worden stipt geleverd en aan een korte levertermijn. Wij zijn ervan overtuigd dat dit cruciaal is voor het vertrouwen tussen leverancier en klant. Onze controle over de logistieke keten en een flexibel productieproces ondersteunen deze dienst.

Kwaliteit

U krijgt enkel haspels die voldoen aan uw eisen. Wij laten ons integrale productieproces bewaken met een uitgekiend kwaliteitssysteem. Er worden continu metingen gedaan die getoetst worden met de specificaties. Dit gebeurt zowel automatisch als manueel. Daarenboven wordt voor elk nieuw ontwerp een prototype aangeboden, zodat u zich van de degelijkheid kan overtuigen.

Calculatie

U krijgt de haspels die u nodig heeft. Verschillende parameters kunnen de haspel beïnvloeden: prijs, kwaliteit, draagvermogen, kabellengte, waterbestendigheid, .... Vaak weet u precies welke haspel u nodig heeft. Wij hebben echter ook een intelligent model dat de haspel aanbeveelt, met de perfecte mix van eigenschappen. Het model is een wiskundige samenstelling van ervaring, natuurkunde en economische randvoorwaarden.

Wij staan tot uw dienst!

Wij staan tot uw dienst. Dit is een mind set die hard gecodeerd is in Jacobs Reels. De klant is belangrijk. Wij gaan uit van lange‐termijn relaties gebaseerd op vertrouwen. Wij willen een zorgeloze aanlevering van haspels voorzien zodat u zich ten volle op uw business kan concentreren. Dit vertaalt zich onder andere in spoedleveringen bij acute tekorten. Dit wordt reeds zeer gewaardeerd worden door onze huidige klanten.

Medewerkers

Een betrouwbare leverancier, stipte en snelle leveringen, goedkoop en innovatief zijn. De missie kan enkel waargemaakt worden met bekwame medewerkers. Jacobs Reels streeft naar een aangename werkomgeving waarin werknemers zich ten volle kunnen ontplooien op basis van ervaring en opleiding. Flexibiliteit wordt verwacht, maar ook gegeven, het is tweerichtingsverkeer.

Milieu

Een derde stakeholder die wij niet uit het oog verliezen is onze planeet. Wij beschouwen het als onze taak om duurzaam om te springen met de grondstoffen en het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Naast onze morele drijfveer, zijn we overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen de moderne manier van werken is, die naast maatschappelijke winst ook economische winst tot gevolg kan hebben.